Complex Deelen krijgt voorlopig status monument

DEELEN, 6 JUNI. Het voormalige luchtmachtcomplex Deelen, tussen Arnhem en Ede, heeft voor vijf maanden een monumentenstatus gekregen. Dit betekent dat er in die tijd niets aan de bebouwing of het landschap mag veranderen. Het ministerie van OCW wil het complex eventueel op de Rijksmonumentenlijst plaatsen.

Deelen kwam recent in het nieuws, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers op het Edese deel 700 mensen wilde onderbrengen. Ede ging akkoord, maar Arnhem en de provincie Gelderland waren fel tegen. Gelderland heeft vorige week met minister De Boer (Ruimtelijke Ordening) afgesproken dat er gezocht wordt naar andere locaties.

Het complex Deelen bestaat uit zeven locaties, deels met en deels zonder bebouwing. Op landgoed Vrijland is dit jaar een begin gemaakt met de aanplant van een enorm nationaal herinneringsbos ter nagedachtenis aan alle Nederlandse veteranen.

Alle terreinen zijn eigendom van Defensie. De basis is door de Duitsers gebouwd in de Tweede Wereldoorlog en heeft nog vele authentieke elementen. De gebouwen liggen verscholen in het landschap en hier en daar onder de grond.

De Nederlandse Federatie voor Luchtvaartarcheologie en de Menno van Coehoornstichting en het Cuijpersgenootschap, die strijden voor het behoud van belangrijke (militaire) gebouwen, hebben het ministerie gevraagd om een monumentenstatus.

De minister wil voor het eind van het jaar weten wat Arnhem en Ede daarvan vinden. De gemeenten zullen met elkaar overleggen. Het is bekend dat Defensie weinig voor plaatsing op de monumentenlijst voelt. (ANP)