Ramsj

Tony Thorne: Dictionary of contemporary slang. Gebonden, Bloomsbury 1997, van ƒ 66,50 voor ƒ 24,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Het laatste Nederlandse Bargoense woordenboek is gebaseerd op onderzoek uit de jaren vijftig, maar in het Engelse taalgebied houdt men dit goed bij. Thorne beschrijft zesduizend woorden en uitdrukkingen uit het slang zoals dat zich sinds 1950 heeft ontwikkeld in Engeland, Australië, Amerika, Zuid-Afrika en Jamaica. Het gaat om een herziene editie van een boek uit 1990.

Hadden wij maar zoiets!

    • Ewoud Sanders