Onderzoek in Culemborg; 'Betonrot in tienduizenden woningen'

ROTTERDAM, 5 JUNI. In tienduizenden woningen zijn vloeren op de begane grond mogelijk aangetast door betonrot. De schade kan oplopen tot honderden miljoenen guldens. Dit blijkt uit een bouwkundig onderzoek in Culemborg.

De betonrot is veroorzaakt door een chemische verharder die twee bouwbedrijven in de jaren zeventig aan het beton toevoegden om het uitharden van het beton te versnellen.

De bouwkundige W. Hansen komt tot deze conclusie. In opdracht van de gemeente Culemborg onderzocht hij ruim honderd woningen die mogelijk zijn aangetast door betonrot. De gemeente Culemborg besloot tot dit onderzoek na een tip van een makelaar die een aantasting had geconstateerd in de vloer van een koopwoning. Inmiddels heeft de gemeente de eigenaren van de betreffende woningen op de hoogte gesteld. Een jaar geleden werd bij honderden woningen in Nieuwegein betonrot vastgesteld.

Volgens bouwkundige Hansen kunnen de problemen ontstaan bij vloeren van de firma's Kwaaitaal en Manta die tussen 1970 en 1982 calciumchloride toevoegden aan de betonspecie. De chemische verharder moest het bouwproces versnellen.

Hansen: “Door overmatig gebruik van calciumchloride bestaat de kans dat de bewapening gaat roesten. Het gevolg is dat de betonvloer afbrokkelt en uiteindelijk zijn draagkracht verliest.” De toevoeging van de verharder is eind jaren zeventig verboden.

Hoeveel woningen in Nederland een Kwaaitaal- of Mantavloer hebben, is niet duidelijk. Volgens het ministerie van VROM kunnen alleen de gemeenten in hun archieven nagaan voor welke woningen de twee bedrijven een vloer hebben geleverd. De beide bedrijven gingen begin jaren tachtig failliet. Hansen verwacht dat in de komende jaren veel meer gevallen van betonrot aan het licht zullen komen. “De meeste vloeren worden alleen gecontroleerd als een woning wordt verkocht. Daarnaast ontstaan de problemen pas na tien tot twintig jaar”, zegt Hansen.

De reparatiekosten kunnen per woning oplopen van tienduizend tot veertigduizend gulden. Oplossingen bestaan uit het aanleggen van een stalen draagconstructie onder de aangetaste vloer tot het compleet vervangen van de fundamenten. Volgens een woordvoerder van de vereniging Eigen Huis is het moeilijk om de schade te verhalen. De vereniging raadt gedupeerde woningbezitters aan collectief een claim in te dienen bij de gemeente. Op dit moment loopt nog een procedure van tweehonderd huiseigenaren uit Nieuwegein die de gemeente aansprakelijk hebben gesteld. Wethouder K. de Bruin van Nieuwegein verwacht niet dat de gemeente hoeft te betalen. Wel gaat Nieuwegein bij het departement van Volkshuisvesting aandringen op een landelijk onderzoek naar de aantasting van de vloeren.