Lager loon vrouwen door seksediscriminatie

Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is mogelijk voor een deel te verklaren uit seksediscriminatie, zo stelt het ministerie van Sociale Zaken. Vrouwen verdienen gemiddeld 7 procent minder dan mannen, als functieverschillen en persoonskenmerken buiten beschouwing worden gelaten.

Uit de rapportage 'De positie van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven 1996' die minister Melkert gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat het verschil in salaris is teruggelopen van 9 procent in 1993 naar 7 procent in 1996. Een volledige verklaring voor het verschil is nog niet gevonden.

Melkert wil onderzoeken hoe ongelijke behandeling in beloning te voorkomen is. Onduidelijk is nog aan welke methode hij denkt, maar de resultaten van een onderzoek naar functiewaarderingssystemen moeten daarover nog dit jaar uitsluitsel geven.