Kamer verontwaardigd over YPR's Dutchbat in Kosovo

DEN HAAG, 5 JUNI. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is verontwaardigd, nu gebleken is dat de Servische oproerpolitie in de opstandige provincie Kosovo gebruik maakt van een gestolen Nederlands pantservoertuig. Dat werd gisteren onthuld in het programma Nova. De fracties van PvdA, CDA en VVD willen komende dinsdag hierover opheldering van het kabinet.

De Nederlandse ambassadeur in Belgrado zou vandaag nog teruggave eisen van het voertuig, een zogenoemde YPR. Het was te zien in een BBC-documentaire die het programma Nova gisteravond uitzond. De YPR behoorde tot het materieel van de Nederlandse VN-eenheid (UNPROFOR) die in 1995 in de tot 'veilig gebied' uitgeroepen enclave Srebrenica door het Bosnisch-Servische leger van generaal Mladic onder de voet werd gelopen. Bij het overhaaste vertrek uit Srebrenica liet die eenheid destijds voor een waarde van omstreeks 25 miljoen gulden aan materieel achter. Daaronder waren veertien YPR-765 pantservoertuigen, dertig antitankwapens en mortieren, een vrachtwagen en achttien terreinwagens, 171 handvuurwapens, verbindingsmiddelen en algemene uitrusting. De Nederlandse regering heeft, conform een regeling voor alle landen die aan UNPROFOR bijdroegen, in het najaar van 1995 een claim van 25 miljoen gulden bij de VN ingediend. De VN heeft die erkend, maar het is volgens een woordvoerder van Defensie nog niet duidelijk hoe en wanneer de VN dat geld zal betalen.

Destijds was de verhouding met Mladic en de Bosnische Serviërs niet zodanig dat een Nederlands verzoek om teruggave van het materieel veel zin zou hebben gehad, zeiden woordvoerders van Defensie en van Buitenlandse Zaken vanmorgen. Daarom is zo'n verzoek ook niet gedaan. Later hebben troepen van SFOR, de vredesmacht die UNPROFOR in Bosnië opvolgde, vijf Nederlandse YPR's in onbruikbare staat teruggevonden. Wat er met de rest van het achtergebleven materieel gebeurd is bleef onbekend. De Nederlandse ambassadeur in Belgrado heeft opdracht gekregen na te gaan hoeveel van dat buitgemaakte materieel is beland bij het Joegoslavische leger.