Jeltsin: 'doodt crisisdraak'; Russische rente weer fors verlaagd

MOSKOU, 5 JUNI. Na Ruslands succesvolle uitgifte woensdag van een Eurobond-obligatie, die de schatkist 1,2 miljard dollar opleverde, heeft de centrale bank het disconto, dat zij vorige week verdrievoudigde om de roebel overeind te houden, gisteravond weer teruggebracht van 150 tot 60 procent.

Buitenlandse investeerders geven de Russische financiële markten weer het voordeel van de twijfel. De aandelenkoersen bleven donderdag stabiel, terwijl de obligatiemarkt zich verder normaliseerde: het rendement op schuldbewijzen met een looptijd van drie maanden daalde tot beneden de vijftig procent (na recordhoogten van 90 procent vorige week). Door de lagere afbetalingskosten is de extreme druk op het overheidsbudget nu drastisch gedaald.

In zijn vrijdagse radiotoespraak riep president Jeltsin vanochtend alle Russen op om “met vereende kracht van machthebbers, bankiers en gewone burgers” de crisisdraak te doden. Hij schreef de bijna-meltdown van vorige week deels toe aan “onervarenheid met de markteconomie”.

Ruslands nieuw benoemde belastinginspecteur, ex-minister van Financiën Boris Fjodorov, maakte donderdag bekend een gegevensbestand van de duizend rijkste Russen aan te leggen. Hun aangifte zal minutieus worden nageplozen. “Als onze beroemdste landgenoten de wet respecteren, sijpelt de belastingmoraal vanzelf door naar de rest van de bevolking”, aldus Fjodorov. De fiscale schulden van de twintig grootste Russische bedrijven krijgen echter zijn eerste aandacht: op straffe van confiscatie van bezit en mogelijk rechtsvervolging van het management moeten zij vóór 1 juli 800 miljoen dollar hebben opgehoest.

De nieuwe 35-jarige premier Kirijenko, in Frankrijk op zijn eerste buitenlandse bezoek, is alom geprezen om zijn bekwame crisismanagement. Hij benadrukte in Parijs dat Rusland niet om extra geld zal bedelen. Maar binnen de G7 van rijke industrielanden wordt wel actief nagedacht over een overbruggingskrediet. In de wandelgangen heet Rusland 'Indonesië met kernwapens', een land dus dat onder geen beding mag instorten.

Kirijenko heeft in Parijs tevens de ruim tachtig buitenlandse crediteuren van de bijna failliete Moskouse Tokobank verzekerd dat zij hun geld (in totaal 320 miljoen dollar) zullen terugzien. De laconieke manier waarop de centrale bank een reddingspoging voor de Tokobank had ondernomen, was twee weken geleden een van de oorzaken waardoor het investeerdersvertrouwen in Rusland op grote schaal begon te verdampen.

    • Frank Westerman