'Hoge declaraties niet onrechtmatig'

DEN HAAG, 5 JUNI. Staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie) heeft niet onrechtmatig gehandeld toen hij als burgemeester van Den Helder hoge declaraties indiende. Dat concludeert W.K. Hoekzema, de huidige burgemeester van Den Helder, na een onderzoek naar de rechtmatigheid van die declaraties.

Gmelich Meijling kwam enkele weken geleden in het nieuws toen hij door een journalist in de VNU-bladen werd beschuldigd van excessief taxigebruik tijdens zijn burgemeesterschap, het ten onrechte innen van een verhuiskostenvergoeding en de aanschaf van een kostuum van enkele duizenden guldens na het zoekraken van bagage in Italië.

Hoekzema schrijft nu dat de verhuizing weliswaar pas enkele jaren na de ambtsaanvaarding plaatshad, maar dat er ook dan een verhuiskostenvergoeding wordt toegekend. De in Italië verloren bagage is gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij, Alitalia en de gemeente. Zowel verzekering als vliegmaatschappij heeft geld uitgekeerd, ook al was het niet zoveel als Gmelicht Meijling had uitgegeven voor de aanschaf van nieuwe kleren. Over de taxi's merkt Hoekzema op dat de bonnen, zoals verwerkt in de jaarrekening van de gemeente, altijd zijn goedgekeurd door gemeente-accountant, gemeenteraad en belastingdienst.

Gmelich Meijling laat weten dat hij zich “van alle blaam gezuiverd” acht.