Gemeente betaalt spoortunnel zelf

ROTTERDAM, 5 JUNI. De gemeente Delft wil beginnen met de aanleg van een spoortunnel, vooruitlopend op een eventueel kabinetsbesluit over de bouw ervan.

Al vele jaren wil de gemeente dat het spoortracé dat de stad doorsnijdt onder de grond komt. Een tunnel maakt het mogelijk het tracé te verbreden van twee naar vier sporen, waardoor Delft niet langer de flessenhals is in de verbinding tussen Rotterdam en Amsterdam. Tevens maakt een tunnel kostbare, gunstig gelegen grond vrij voor andere activiteiten.

Vandaag ondertekenen de gemeente en de bouwonderneming Ballast Nedam een intentie-overeenkomst om gezamenlijk kantoorruimte tot stand te brengen pal naast het huidige station, aan de zuidkant. Bij de bouw daarvan zal ondergrondse ruimte worden uitgespaard voor een viersporige treintunnel. De kosten moeten worden betaald uit de opbrengst van de kantoorruimte. Het gaat overigens om slechts enkele tientallen meters tunnel.

Hiermee wil de gemeente duidelijk maken aan de minister van Verkeer en Waterstaat dat het haar ernst is met de tunnel. “We willen haar zeggen: schiet nou eens op”, aldus wethouder van ruimtelijke ordening R. Grashoff. Hoewel de flessenhals in een van de drukste spoorverbindingen van Nederland hinderlijk is, geniet de oplossing ervan niet de allerhoogste prioriteit. Daarbij speelt zowel gebrek aan budget een rol als de mogelijkheid om voorlopig met goede verkeersregeling te voorkomen dat Delft een echt knelpunt wordt. Het ruimtelijk aspect, dat voor de gemeente Delft van zeer groot belang is, speelt voor de minister van Verkeer en Waterstaat geen grote rol.

De komende twaalf maanden zal worden besteed aan onderzoek, daarna moet duidelijk zijn of het plan uitvoerbaar is, aldus Grashoff. Als het haalbaar blijkt, dan zal Ballast Nedam het ook mogen uitvoeren. Met het project zijn enige tientallen miljoenen guldens gemoeid.