Geldnood arbeidsbureaus; Problemen bij CBA door trage betaling

ROTTERDAM, 5 JUNI. De 220 arbeidsbureaus in Nederland kunnen hun rekeningen niet meer betalen. De acute geldnood is het gevolg van “bureaucratische problemen” met de geldstromen tussen arbeidsbureaus, uitvoeringsinstellingen en gemeenten en vertraagde betaling van Europese subsidies.

De koepel van de arbeidsbureaus, het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening (CBA), kan zo'n 300 miljoen gulden aan inkomsten, ruim 15 procent van de totale begroting, veel later incasseren dan geraamd. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) komt niet over de brug met 60 miljoen aan subsidies die het CBA nog te goed heeft over 1996 en 1997. Brussel keert bovendien de eerste 180 miljoen aan ESF-subsidie voor 1998 pas in september uit.

Van het GAK krijgt het CBA nog 60 miljoen in verband met de overname van het GAK-onderdeel Arbeidsintegratie (AI). De 500 werknemers van GAK AI werken inmiddels voor het CBA, maar het GAK kan door problemen met de boekhouding het verschuldigde bedrag pas in juli betalen. Daarnaast loopt een deel van het budget dat de Arbeidsvoorziening tot voor kort rechtstreeks van het ministerie van Sociale Zaken kreeg nu via gemeentes. “Die geldstroom komt ook niet op gang”, zegt de CBA-woordvoerder.

Hij wijt de financiële problemen aan “de samenloop van allerlei bureaucratische problemen”. De bedrijfsvoering van de arbeidsbureaus komt volgens hem niet in gevaar. “Het is puur een kasprobleem, geen begrotingsprobleem. Het geld is er wel, we moeten het alleen nog krijgen.”

Voorlopig dicht het CBA de gaten met “rood staan” bij de bank. Verder is een betalingsstop van kracht. Alleen de dringendste rekeningen - elektriciteit, telefoon, huisvesting - en salarissen worden nog betaald. Geplande investeringen in onder meer automatisering en communicatie zijn opgeschort. Op scholingsprojecten en faciliteiten voor bemiddeling van werkzoekenden wordt niet gekort. Het CBA heeft wel besloten de financiering van projecten die samen met de EU worden betaald op te schorten tot de subsidies uit Brussel binnen zijn.

Het CBA heeft geen reserves voor calamiteiten als deze. Zoals veel publieke instellingen moet het een overschot op de begroting aan het eind van het jaar terugbetalen aan het ministerie. Sociale Zaken bevestigt dat: “Het CBA moet zijn budget voor '97 ook in '97 opmaken. Het is niet de bedoeling dat grote reserves opgebouwd worden.” Het CBA zegt om die reden begrotingsoverschotten te vermijden en te streven naar een sluitende begroting. In 1997 is dat niet gelukt. Arbeidsvoorziening boekte een negatief resultaat van 164 miljoen gulden.

De Arbeidsvoorziening Rijnmond in Rotterdam zegt nauwelijks iets te merken van de financiële nood. “Het licht brand nog, iedereen krijgt gewoon zijn salaris en er hangen niet de hele dag boze schuldeisers aan de telefoon”, zegt de woordvoerder. “Wij doen gewoon ons werk.”