Fictie; pas verschenen

Ingrid Weekhout: Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw. Sdu Uitgevers, 580 blz. ƒ 49,50

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden staat bekend om zijn reusachtige boekproductie en zijn drukpersvrijheid. Dit boek behandelt de censuurwetgeving en de manier waarop deze wetgeving in de praktijk werkte.

Ondanks de relatieve vrijheid kwamen berispingen, boetes, gevangenisstraffen en verbanningen toch geregeld voor.