'Blunders' bij Haagse tramtunnel

DELFT, 5 JUNI. Bij het tramtunnelproject in de Haagse binnenstad zijn “blunders” gemaakt. Het project dreigt op een fiasco uit te lopen wegens slechte voorbereidingen en halfhartige beslissingen, aldus ir. E. Horvat, adviseur van de gemeente en hoogleraar ondergronds bouwen aan de Technische Universiteit in Delft.

Met de tramtunnel wil Den Haag het verkeer in de binnenstad ontlasten. Het project loopt sinds 1996 en wordt volgens planning in 2000 opgeleverd. De kosten zijn geraamd op 282 miljoen gulden.

Prof. Horvat werd in maart door de gemeente als adviseur aangetrokken nadat een lek in het tunneltracé een deel van een aangelegd wegdek had weggeslagen. Hij moest voor Den Haag adviezen toetsen die de gemeente Rotterdam voor de gerezen problemen aandroeg.

Daarbij stuitte Horvat op diverse voorbeelden van imcompetentie bij de opdrachtgever en andere betrokkenen. Hij noemt het “een blunder van de eerste orde” dat men niet goed was ingespeeld op lekken in het tunnelproject. “Daar moet je op voorbereid zijn, dat leert iedere ingenieur in zijn opleiding”, aldus Horvat, bij Shell jarenlang, tot 1994, werkzaam aan grote bouwprojecten. Volgens Horvat werd na het geregistreerde lek onverantwoord lang gewacht met het zoeken van een oplossing. Dit zorgde voor “onnodige escalatie” van de problemen, waarvoor hij de gemeente Den Haag verantwoordelijk houdt. Hij noemt het “bijzonder pijnlijk” dat Den Haag zelfs na advisering door Rotterdam nog drie weken nodig had om een oplossing te vinden. “De schade is nu aanzienlijk groter dan het geld dat gemoeid zou zijn met het repareren van het gat.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag hebben zeer veel deskundigen het ontwerp tevoren bekeken en goedgekeurd. “Er is een probleem ontstaan dat zeer moeilijk was te voorzien. We hebben volgens plan het lek beheersbaar proberen te houden. Dat is niet gelukt. Maar het beeld dat ontstaat dat Den Haag maar wat heeft zitten aanrommelen werpen we verre van ons.”

    • Tom-Jan Meeus
    • Koen Greven