Beslag op lading Pakistan

ROTTERDAM, 5 JUNI. Het ministerie van Economische Zaken heeft in het afgelopen jaar beslag laten leggen op vijf leveringen van het Nederlandse bedrijf Slebos Research aan Pakistan. De laatste actie was dit voorjaar. De goederen liggen opgeslagen in Nederland, België en Oostenrijk. Een woordvoerder van het ministerie heeft de acties vanmorgen bevestigd.

Volgens de woordvoerder gaat het om een gezamenlijk optreden van de Economische Controledienst (ECD) en de douane. De aard van de leveranties wordt niet meegedeeld. Naar verluidt betreft het materiaal dat kan worden gebruikt bij de fabricage van atoomraketten. De goederen zelf staan niet op de lijst van strategische goederen en derhalve hoefde er geen exportvergunning te worden gevraagd. Een wijziging van de in- en uitvoerwet in 1996 maakt het echter mogelijk om verzending van materiaal waarvan vermoed wordt dat het in strategische (militaire) apparatuur zal worden gebruikt, tegen te houden. De directie van het betrokken bedrijf geeft geen commentaar.

Pakistan en India hebben recent ondergrondse proeven genomen met atoombommen die internationaal grote onrust veroorzaakten. De vijf grote mogendheden met kernwapens hebben de twee landen opgeroepen de proeven onmiddellijk te stoppen en de verdragen tegen kernproeven en de verspreiding van nucleaire technologie te tekenen. Daarnaast heeft Pakistan een lange-afstandsraket ontwikkeld die een kernlading kan dragen.

Het atoomprogramma van Pakistan is ontwikkeld door de kerngeleerde A. Kahn, die in Nederland heeft gestudeerd en gewerkt. In 1983 werd hij wegens spionage bij verstek veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Kahn is een goede vriend van directeur H. Slebos van Slebos Research in het Noord-Hollandse St. Pancras, het bedrijf dat de goederen aan Pakistan wilde leveren. “De waarde van Slebos voor Pakistan en Abdoel Kahn bleek onschatbaar.