Babyboom zorgt voor grootste groei bevolking in jaren

DEN HAAG, 5 JUNI. In de eerste drie maanden van dit jaar is de bevolking gegroeid met 20.000 personen. Het is de sterkste groei in het eerste kwartaal sinds 1993. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groei naar een bevolking van 15.674.042 personen is het saldo van geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Vooral het aantal geboorten is toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 48.703 kinderen geboren, vier procent meer dan in dezelfde periode gedurende de vier voorafgaande jaren.

Het CBS ziet een direct verband tussen de toename van het aantal geboorten en de gunstige economische ontwikkelingen in Nederland. Het vertrouwen in de economie heeft vooral de geboorte van eerste kinderen sterk doen toenemen. Vrouwen die het moederschap hebben uitgesteld, proberen volgens het CBS nu in verwachting te raken.

Een tweede oorzaak van de bevolkingsgroei is de toename van het aantal allochtone vrouwen in vruchtbare leeftijd. Het gaat hierbij om vrouwen die in verband met gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen en om vrouwen van de zogenoemde tweede generatie allochtonen. Allochtone vrouwen, vooral Marokkaansen, krijgen meer kinderen dan autochtone vrouwen.

De bevolkingsgroei wordt ook beïnvloed - naast de stijging van het aantal geboorten - door de zachte winter. Daardoor stierven in de eerste maanden van dit jaar minder mensen. Daar stond echter weer een griepgolf in maart tegenover, waardoor het aantal overledenen in die maand bijna tweeduizend hoger lag dan in maart vorig jaar.

Het totaal aantal huwelijkssluitingen is in het eerste kwartaal van dit jaar met duizend toegenomen ten opzichte van dezelfde maanden van het vorig jaar. Opvallend noemt het CBS de verdubbeling van het aantal hertrouwende weduwen en weduwnaars. Vanaf begin dit jaar is het mogelijk om in plaats van een huwelijk een partnerschap te laten registreren. In het eerste kwartaal hebben 1.200 paren dit laten doen. In veertig procent van de gevallen gaat het om twee mannen.