Website

Etnische Albanezen uit Kosovo vluchten in groten getale naar Albanië uit angst voor etnische zuiveringen. Zij willen dat de internationale gemeenschap ingrijpt. De Albanese leider uit Kosovo, Ibrahim Rugova, voert momenteel in Italië onderhandelingen. De NAVO weet nog niet wat te doen. Wel heeft zij een uitgebreide website over ex-Joegoslavië gemaakt, met artikelen, kaarten en foto's van eerdere vredesoperaties.

(www.nato.int/ifor/ifor.htm)