Vakbonden dreigen KPN met staking

UTRECHT, 4 JUNI. De vakbonden hebben KPN Telecom een ultimatum gesteld. KPN heeft anderhalve week de tijd om met een nieuw reorganisatieplan te komen, anders volgen er stakingsacties. De gezamenlijk opererende bonden hebben dat gisteren besloten op een actiebijeenkomst in Utrecht.

KPN Telecom is van plan zijn verkoopafdeling (13.000 werknemers) overhoop te halen en de activiteiten te concentreren in vijf verkooporganisaties met dertien vestigingsplaatsen. Nu zijn er dertien districten met 32 vestigingen. Voor 5.000 werknemers heeft de reorganisatie tot gevolg dat ze van werkplek moeten veranderen. KPN wil met de operatie de slagvaardigheid van de organisatie versterken en kosten besparen.

De bonden wijzen de reorganisatieplannen van de hand. “Wij begrijpen best dat KPN slagvaardiger moet worden, maar dat kan niet over de ruggen van het personeel”, zegt bestuurder R. van Oosterhout van AbvaKabo. Op 12 juni loopt het ultimatum af, dat de bonden KPN Telecom stellen. Tot die tijd raadplegen de bonden hun leden, die eventuele stakingsacties formeel moeten goedkeuren.

KPN Telecom stelt in een reactie dat ze bereid zijn de reorganisatieplannen nog eens tegen het licht te houden om zo “het aantal gedwongen verhuizingen tot een minimum te beperken”, aldus een woordvoerder. “Wij praten liever, dan dat we het land opzadelen met een staking.” KPN verwacht stakingsacties te kunnen voorkomen door “de scherpe kantjes” van de plannen af te halen.

De bonden hebben KPN-bestuursvoorzitter W. Dik een alternatief reorganisatieplan voorgesteld, waarbij er geen vijf, maar dertien verkooporganisaties in het land komen, geconcentreerd rond de bestaande hoofdvestigingen in de dertien districten. Ook willen de bonden de reorganisatie uitsmeren over enkele jaren. KPN wil alles in anderhalf jaar rond hebben. Het voorstel van de bonden houdt in dat de betrokken werknemers veel minder ver hoeven te reizen dan in het plan van KPN.

Het alternatief levert echter slechts 20 miljoen gulden op, terwijl de KPN-versie 100 miljoen bespaart. KPN vindt 20 miljoen te weinig. In een reactie op het voorstel van de bonden schrijft Dik dat meer bezuinigingen voor KPN Telecom nodig zijn “om te overleven”. KPN moet concurreren op de geliberaliseerde telecommarkt en de reorganisatieplannen die er nu liggen zijn al “minder vergaand dan uit bedrijfseconomische overwegingen wenselijk zou zijn geweest”, schrijft Dik.

De bonden betwijfelen dat. “Als ik de jaarcijfers van KPN bekijk, zie ik niet bepaald een noodlijdend bedrijf”, aldus Van Oosterhout. “Verder dan dit alternatieve voorstel kan ik echt niet gaan. Het is al ongebruikelijk dat een vakbond zelf met een reorganisatieplan komt.”

De bonden weigeren mee te werken aan wat voor reorganisatie dan ook, voordat KPN duidelijkheid verschaft over de gevolgen voor de werkgelegenheid van de reorganisatie. Het huidige aantal arbeidsplaatsen geldt als uitgangspunt, stelt KPN.

C. van de Wal, bestuurder van de CNV-vakbond CFO bestrijdt dat. “Het is glashelder dat er banenverlies zal zijn, we weten alleen de omvang niet.” KPN wil pas aangeven hoeveel arbeidsplaatsen verdwijnen als de reorganisatie vorm krijgt. Dat is op zijn vroegst in november, veel te laat volgens de bonden.

Volgens Van de Wal zullen veel werknemers die te horen krijgen dat ze worden overgeplaatst naar een vestiging, ver van hun woonplaats, zelf ontslag nemen. “Daar gokt KPN op. Natuurlijk verloop heet het dan, in plaats van gedwongen ontslag.” Zo'n 3.000 van de 5.000 werknemers die van werkplek moeten veranderen, zal meer dan dertig kilometer moeten gaan reizen, als het aan KPN ligt.

De actiebereidheid onder de leden is groot. Enkele weken geleden legden enkele honderden werknemers al spontaan het werk neer. Dat gebeurde op vestigingen in Goes en Breda, die in het plan van KPN gesloten worden, en in Leeuwarden en Maastricht.

De gisteren in Utrecht verzamelde kaderleden van de vier telecombonden betuigden hun steun aan eventuele stakingsacties. Een aantal van hen had hun 'AbvaKabo in actie' T-shirt alvast aangetrokken.

Formeel zijn het evenwel de leden die hun fiat moeten geven aan een stakingsactie. De bonden hechten eraan elke stap in de procedure die aan een mogelijke staking vooraf gaat volledig volgens het boekje te doen.

“Als we ook maar één vormfoutje maken, trekt KPN zo een blik advocaten open en pakt de kantonrechter ons het enige effectieve actiemiddel af”, aldus Van Oosterhout.