Stellingen

Politici zijn weliswaar de hoofdrolspelers in de politiek, maar de regie van het spel ligt in handen van de media.

J. TAMS, Rijks Universiteit Groningen Wie de laatste keer het stofzuigen nog even had uitgesteld had nu een schoner huis.

G. VAN LEEUWEN, Universiteit Utrecht Het gezegde 'liefde maakt blind' typeert ouders wier humor is vervlogen na de geboorte van hun eersteling met flapoortjes.

K. JANSEN, LU Wageningen Intimidatie wordt toegepast waar argumentatie tekort schiet.

P. DIELEMAN, Rijks Universiteit Groningen De recentelijk in de media veelgebruikte term 'zinloos geweld' suggereert, ten onrechte, dat er ook zinvol geweld bestaat.

B.J.M. HONDEVELD, Universiteit van Amsterdam Diabolische zandlopers zijn in belangrijke mate niet alleen in vorm maar ook in functie tegengesteld aan die van Oud-Griekse amfora's.

J. MEKKES, Universiteit Twente