Hèt huwelijk (8)

De verontwaardiging van het wat benauwde deel van de katholieke top over het ter communie gaan van belijdend protestanten zou minder uitgesproken zijn geweest als het was gegaan om protestantse genodigden voor een andere dan door de media uitvoerig belichte bruiloft. Wat ik me afvraag is of de verontwaardiging net zo heftig en luid zou zijn geweest als de protestanten in kwestie niet als protestants maar als 'van het geloof gevallen' katholiek bekend hadden gestaan.

Er zaten tussen de in beeld gebrachte eucharistievierders ongetwijfeld een paar afvalligen die - om de sfeer er in beetje in te houden - de hostie zonder morren in ontvangst hebben genomen. De officiële leer staat het laatste blijkbaar wel, maar het eerste blijkbaar niet toe. De logica daarvan ontgaat mij. En weer neem ik me voor om me dit keer echt te laten uitschrijven.

    • S. van Velzen