Hèt huwelijk (7)

Dat een aantal Oranjes in Apeldoorn tijdens het huwelijk van prins Maurits, kennelijk bij verrassing, deel heeft genomen aan de rooms-katholieke communie is evenzeer als signaal op te vatten als de deelname, in 1617, door prins Maurits van Oranje aan een dienst van de contra-remonstranten in de Kloosterkerk in 's Gravenhage.

Of het zo bedoeld is of niet zal niet te achterhalen zijn en het doet ook niet ter zake. Ook een onbedoeld afgeschoten vuurpijl zal de kustwacht alarmeren.

Waar het om gaat is, dat de geniepige, gedogerige manier van oecumene bedrijven wel mag, als 'ze' het maar niet zien duidelijk aantoont, dat maar weinig verschil bestaat tussen de hedendaagse praktijk van de coffeeshop en die van de christelijke kerk, die wat dat betreft dus echt middenin de maatschappij staat.

    • R. Hamburger Dordrecht