Hèt huwelijk (6)

“Daarom mijnheer, noem ik mij katholiek”, betoogde Anton van Duinkerken heel fier, ruim een halve eeuw geleden.

Die fierheid mag nu plaats maken voor schaamte. Katholieken sluiten protestanten uit van de eucharistie. Katholieken gaan niet 'geldig' ter communie wanneer de dominee mede de 'instellingswoorden' uitspreekt.

Samen met hun christelijke geloofsgenoten hebben katholieken de opdracht vreugde te brengen en te zorgen voor het welzijn van mens en schepping. Net als de joden en islamieten en mensen van andere religies, ieder op hun eigen wijze. Laten we ons verheugen over elke stap die mensen daartoe bij elkaar brengt.

    • Tileke Darley Hamers