Hèt huwelijk (4)

Hoe ver zijn de kerken van de geest van Christus afgedwaald en verstrikt geraakt in regels en voorschriften? Zij noemen zich allen christenen.

Ik zou daarom wensen dat alle kerken en vooral de strengere in de leer zich serieus in het volgende wilden verdiepen: als Christus nu op aarde rondliep en ze zouden hem in deze aangelegenheid om raad gevraagd hebben, wat zou Christus geantwoord hebben? Zou hij gezegd hebben: “Houd je vooral aan jullie zelfgemaakte regels en doe geen stap naar de ander?” Of zou hij gezegd hebben: “Bij zo'n feest van de liefde is het ook de wet van de liefde die het zwaarste weegt. Ontvang elkaar en mij in liefde en eenheid.”

In die geest staan ook voorbeelden in de bijbel. Wat zei Christus toen de overspelige vrouw werd gestenigd? Zei hij: Goed zo, ga maar door? Nee, hij kwam op voor de zondige vrouw, bracht het probleem op een heel ander niveau en maakte het een daad van liefde: “Wie uwer zonder zonden is werpe de eerste steen.”

Het leven, de liefde zijn belangrijker dan de zelfgemaakte regels. De beide voorgangers in de dienst bij het huwelijk van Maurits en Marilène, alsook prinses Juliana, prins Bernhard en prinses Margriet hebben naar mijn idee in de geest van Christus gehandeld.

    • Mevr. O. Gall