Hèt huwelijk (2)

Met verbazing, zelfs walging heb ik kennis genomen van de consternatie die is ontstaan na het huwelijk van prins Maurits. Nu gelukkig geen rookbommen bij een prinselijk huwelijk maar wel een hypocriete reactie. De prins mocht wel ter communie maar de andere niet-katholieke gelovigen niet. Wat een discriminatie. Hulde aan de pastores Oostvogel en Ter Linden, die zoals Paulus zegt de liefde boven alles hebben gesteld. We vieren de Vrede van Munster, maar ik krijg de indruk dat de 80-jarige oorlog weer gaat beginnen.

De gewone gelovigen interesseert het helemaal niet. Zij liggen er niet wakker van of Maria al of niet maagd was en of de slang al dan niet gesproken heeft. En de kerken maar ruzie maken. De regels gaan bij de behoudende zogeheten christenen boven de liefde. Als Jezus terug zou komen zou hij weer de farizeeërs de tempel uitslaan. Heeft Hij zelf de regels niet overtreden door op de sabbat zieken te genezen? En wat zegt Paulus in zijn brief aan de Korintiërs: 'Geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde'. Ik merk daar bij de kerken weinig van.

Heeft het koninklijk huis het katholieke protocol overtreden? Natuurlijk niet. De kerk kent geen protocol maar slechts de liefde. Dus hulde aan het koninklijk huis.

    • N.M. Blankendaal