Hèt huwelijk (10)

Iedere priester belooft bij zijn wijding trouw aan zijn bisschop en diens opvolgers. Wanneer hij zich niet houdt aan de kerkelijke voorschriften, of dit nu op het gebied van de liturgie of de oecumene is, schendt hij die gehoorzaamheid.

Het is goed dat nu bij het prinselijk huwelijk in de openbaarheid komt, wat al jaren hier en daar praktijk is: eigengemaakte liturgie en intercommunie. Wanneer in het bedrijfsleven een ondergeschikte zijn eigen gang gaat, loopt hij het risico zijn baan te verliezen. Zo niet in de kerk. Priesters die de kerkelijke regels met voeten treden, kunnen dit veelal ongestraft doen. Het is overigens met betrekking tot de intercommunie niet alleen een kwestie van kerkelijke wetgeving. Aan deze wetgeving ligt een diep theologisch verschil van inzicht tussen de eucharistie en de avondmaalsviering ten grondslag. Dat ongewenste praktijken zich zo hebben kunnen ontwikkelen in de rooms-katholieke kerk is mede veroorzaakt door de invoering van de volkstaal en de handcommunie in de eredienst.

    • A.F.M. de La Porte