Geen maatregelen tegen voorgangers

UTRECHT, 4 JUNI. Kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht, en dominee B. Plaisier, secretaris-generaal van de Nederlands Hervormde kerk, nemen geen maatregelen tegen de voorgangers pater G. Oostvogel en ds. N. ter Linden wegens hun omstreden optreden tijdens de huwelijksdienst van prins Maurits en Marilène van den Broek. Dit zeiden de twee leiders van de rooms-katholieke kerk en van de hervormde kerken gisteren na een gesprek over de ontstane commotie. Conservatieve groeperingen van hun kerken hadden op maatregelen aangedrongen.

Simonis en Plaisier vinden wel dat de “buitengewoon pijnlijke” situatie die ontstond doordat pater Oostvogel niet-katholieken, onder wie de koninklijke familie, uitnodigde ter communie, moet worden voorkomen bij een volgend koninklijk huwelijk. Ook een huwelijk tussen Prins Willem-Alexander (hervormd) en zijn vriendin Emily Bremers (katholiek) zou immers gemengd zijn.

Plaisier en Simonis zien liever een oecumenische dienst zonder een katholieke eucharistieviering of een hervormd avondmaal om problemen te voorkomen. Simonis zal nog wel spreken met pater Oostvogel over hun meningsverschil. Ondanks “het goede gesprek” betreurt Plaisier het dat het “uitnodigingsbeleid voor de eucharistieviering in de katholieke kerk niet zo ruimhartig is” als “grote delen” van de Hervormde gemeente zouden willen. Uit een enquête van het bureau Interview in opdracht van de actualiteitenrubriek NOVA bleek gisteren dat ook 62 procent van de katholieke gemeenschap het geen probleem vindt dat een pastor niet-katholieken uitnodigt ter communie te gaan. Simonis vindt het “jammer” dat hij deze groep “niet kan overreden”. In NOVA liet Simonis gisteravond blijken dat het hem vorige week niet was gelukt om zijn bezwaren tegen de geplande 'intercelebrale' eucharistieviering kenbaar te maken bij de 'top' van de koninklijke familie. Het is niet zo dat hij het niet durft om de secretaris van koningin Beatrix op te bellen, zegt de voorlichter van Simonis desgevraagd. “Er bestaan alleen geen reguliere communicatiekanalen tussen het aartsbisdom en de hoge regionen van het koninklijk huis.” “Deskundigen” zouden de kardinaal donderdag hebben geadviseerd dat het “onverstandig zou zijn om direct contact te zoeken”. De wensen van het bruidspaar - die aanvankelijk een eucharistieviering wilden waarin beide voorgangers zouden optreden - gaven volgens de woordvoerder van Simonis de doorslag voor de deskundigen. Toch is deze gezamenlijke eucharistieviering vrijdag afgeblazen. De bezwaren van Simonis gelden nu de uitnodiging van Oostvogel aan niet-katholieken om te delen in het brood en de wijn en het feit dat Oostvogel “belangrijke katholieke elementen” uit zijn gebeden heeft weggelaten. Kardinaal Simonis was niet uitgenodigd voor de dienst, bisschop Bähr wel.

Simonis wees er gisteren op dat binnen de katholieke geloofsregels onder voorwaarden wel een uitzondering kan worden gemaakt, zodat de pastor niet-katholieken tóch kan uitnodigen voor de eucharistieviering. Die voorwaarden zijn dat de genodigde is gedoopt, geen eigen voorganger in de buurt heeft en het katholieke geloof onderschrijft dat het brood en de wijn Jezus' lichaam en bloed écht vertegenwoordigen. Die uitzondering is nu impliciet gemaakt voor prins Maurits. In principe zou die uitzondering ook kunnen gelden voor de hele koninklijke familie tijdens een huwelijksdienst voor Willem-Alexander en Emily Bremers.