Financiering via participatie; ING-bank wil beleggen in stroomsector

ROTTERDAM, 4 JUNI. De ING-bank wil geld stoppen in vernieuwing van de Nederlandse elektriciteitssector en eventueel tijdelijk als aandeelhouder optreden. Mogelijk zal de bank daarbij samenwerken met een buitenlandse partner.

Dat zegt Hessel Lindenbergh, lid van de raad van bestuur van de ING-groep in het blad Energie Nederland, een uitgave van de energie-distributiebedrijven.

Volgens Lindenbergh zal er na de mislukte fusie van de vier Nederlandse stroomproductiebedrijven een “gedeeltelijke clustering” optreden, waarin mogelijk buitenlandse partijen een rol gaan spelen. Hij wijst op de belangstelling van Duitse en Belgische stroomproducenten voor de Nederlandse sector en de recente opmerkingen van de hoogleraar Sweder van Wijnbergen, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, over een versnelde privatisering van de stroomsector.

“Misschien is er een grote andere partij, bijvoorbeeld aan de kant van de oliemaatschappijen of uit de gaswereld, die een leidende rol ambieert op dit gebied”, zegt Lindenbergh. “In elk geval zal, zoals het zich nu laat aanzien, ING daarin een duidelijke rol spelen.”

Of dat ook gepaard gaat met een positie als aandeelhouder hangt af van de gesprekken die nu tussen geïnteresseerde bedrijven worden gevoerd. “Wij zijn geen aandeelhouder die sturend is in de ontwikkeling van bedrijven. Dat gaat ons te ver. Wij zijn belegger. Maar in bijzondere situaties zijn er altijd constructies te bedenken. Bijvoorbeeld om een bepaalde periode te overbruggen door een tijdelijke belang te nemen in bedrijven, om daarmee tezijnertijd de gang naar de beurs mogelijk te maken”, aldus Lindenbergh.

Hij wijst op de rol die ING speelde in de “overbrugingsfinanciering die nodig was via participaties in de PCM-groep”, de dagbladenuitgever, bij het telecombedrijf Libertel en bij het losmaken van Ballast Nedam uit British Aerospace. “In die fase - twee, hooguit drie jaar - willen we participeren in potentiële winners.”

Lindenbergh denkt dat de aandeelhouders van de stroomproductiebedrijven na de mislukking van de fusie, die had moeten leiden tot een grootschalig, landelijk bedrijf, zich nog wel eens op het hoofd zullen krabben nu de financiële tegemoetkoming van minister Wijers (Economische Zaken) is vervallen. “Als er niet wordt teruggekomen op dat aanbod mis je enorm veel geld. Dan worden de kosten van herstructurering door private partijen, dan wel door de samenwerkende partijen opgebracht. Dat drukt dus de prijs van de aandelen.”