Derde gegadigde voor legaat; Groningen dingt mee naar fotomuseum

GRONINGEN, 4 JUNI. Na Amsterdam en Rotterdam stelt ook de gemeente Groningen zich kandidaat als vestigingsplaats voor het Wertheimer-fotomuseum. De stad heeft zijn kandidatuur vanmiddag in Den Haag bekendgemaakt.

De bekendmaking gebeurde in een besloten overleg over de besteding van het 22 miljoen gulden omvattende Wertheimer-legaat dat de financiële basis van het beoogde museum vormt. Het overleg, waarbij de vertegenwoordigers van een twintigtal fotoinstellingen aanwezig waren, had plaats op initiatief van het Prins Bernhard Fonds (de beheerder van het legaat) en het Instituut Collectie Nederland (ICN). Het ICN heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de opzet en vestigingsplaats van het museum.

Het 'Wertheimer Instituut voor Fotografie', zoals het museum in een Groningse nota wordt genoemd, moet een 'nationaal centrum van onderzoek, ontsluiting en onderwijs' worden. De nota stelt voor om in nauwe samenwerking met bestaande fotocollecties en instellingen als het Leids Prentenkabinet, het Nederlands Foto Instituut en het Nederlands Fotoarchief, symposia en tentoonstellingen van hedendaagse fotografie te organiseren. Daarnaast zal volgens de nota aandacht worden besteed aan de amateurfotografie door 'het ontsluiten en presenteren van relevante collecties'.

De Groningse cultuurwethouder Wicher Pattje (PvdA) heeft het plan inmiddels goedgekeurd. Als locatie voor het beoogde museum wordt het in ontwikkeling zijnde 'museumkwartier' rond de Westerhaven genoemd, waar behalve het Groninger Museum (300.000 bezoekers per jaar) in de nabije toekomst ook een stripmuseum en een nieuw multi-media instituut gevestigd moeten worden. Charles Rijsbosch, medewerker van het Beleidsbureau Cultuur en een van de auteurs van de nota, schat de jaarlijkse exploitatielasten op 3 tot 4 miljoen gulden. Het geld moet worden opgebracht uit de jaarlijkse renteopbrengst van het legaat (circa 2 miljoen) en een bijdrage van de gemeente, die daarnaast voor huisvesting zorgt. Rijsbosch: “De gemeente is duidelijk bereid zich te committeren.”

Rijsbosch erkent dat het plan 'rijkelijk laat' wordt ingediend. “Het ICN heeft zijn rapport inmiddels in hoofdlijnen klaar. Maar we hebben de toezegging gekregen dat de reacties op ons voorstel in het eindrapport zullen worden opgenomen.” ICN-onderzoekster Antoinette Viseer bevestigt op de hoogte te zijn van het Groningse initiatief: “Hun voorstel zal als ingekomen stuk worden beschouwd.”

Volgens Rijsbosch is de sterke kant van het Groningse voorstel dat het museum daarin een zelfstandige rol wordt toebedeeld. “In alle voorstellen die tot nu toe zijn gedaan is het museum telkens een onderdeel van een veel groter plan, zoals de fotokunsthal in Amsterdam of het audiovisueel instituut in Rotterdam waarin ook het Filmmuseum is opgenomen. Het zijn vergaarbakken van hele en halve probleemgevallen. Wij hebben besloten het juist simpel te houden.”

Niet bekend

    • Eddie Marsman