SPD vraagt opheldering; Ook lekken bij Duitse atoomtreinen

BONN, 3 JUNI. SPD-fractievoorzitter Rudolf Scharping heeft een dringend beroep gedaan op bondskanselier Helmut Kohl om opheldering te geven over radioactieve lekkages bij atoomtransporten nu ook verhoogde straling bij atoomtreinen in Duitsland zelf aan het licht is gekomen.

Twee weken geleden al is in de Bondsrepubliek grote ophef ontstaan toen bekend werd, dat er bij aankomst van Duitse atoomtransporten in Frankrijk radioactieve straling was gemeten die veel hoger bleek dan toestaan.

Het ging om transporten van zogeheten TN-vaten met nucleair afval, dat naar een opwerkingscentrale in La Hague werd vervoerd. Bij sommige vaten zouden waarden tot 8.000 becquerel zijn gemeten, terwijl 4 becquerel per vierkante centimeter is toegestaan.

Nu blijkt dat Duitse exploitanten van kerncentrales al jaren verhoogde radioactieve straling hebben vastgesteld bij lege vaten, die vanuit Frankrijk weer naar Duitsland zijn teruggestuurd, zonder de toezichthoudende organen van de overheid te hebben ingelicht. Zo maakte het concern RWE bekend, dat bij de kerncentrale Biblis in Hessen sinds midden jaren tachtig in ten minste 31 gevallen de toegestane grenswaarde aanzienlijk was overschreden. Bayernwerk liet weten dat van de 181 vaten, die tussen 1980 en 1997 uit Frankrijk zijn teruggekomen, er bij 20 vaten verhoogde straling is gemeten.

“Deze informatie is voor ons volkomen nieuw”, reageert Siegfried Breier, woordvoerder van het ministerie voor Milieu in Bonn desgevraagd. Het ministerie had tot nog toe alleen bevestigd, dat bij 16 van de 68 transporten met atoomafval, die in 1997 en 1998 hebben plaatsgevonden, van verhoogde radioactieve straling sprake was.

Minister Angela Merkel (CDU) staat onder grote druk om opheldering te verschaffen over de lekkende atoomtreinen. Vorige week riep de oppositie van SPD en Groenen de minister in de Bondsdag op het matje om toelichting te geven. De Groenen eisten haar aftreden, maar de SPD vindt dat Merkel alleen moet opstappen als blijkt dat het ministerie informatie heeft achtergehouden.

Merkel zelf houdt vol dat ze pas op 24 april door de Franse autoriteiten op de hoogte is gesteld van de radioactieve lekkages. Zij heeft de Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS), een onafhankelijke particuliere onderneming die de veiligheid van kernreactoren controleert, opdracht gegeven alle metingen van atoomtransporten over de afgelopen tien jaar te onderzoeken.

De transporten met nucleair afval zijn inmiddels gestaakt totdat de feiten over radioactieve lekkages boven tafel zijn. “We willen de zaak zo snel mogelijk ophelderen, zodat de transporten van atoomafval kunnen worden hervat”, aldus woordvoerder Breier van het ministerie. Hoe lang het onderzoek gaat duren, kon hij niet zeggen.

    • Michèle de Waard