Nieuwe sirene binnen niet hoorbaar

DEN HAAG, 3 JUNI. Hoort u de sirenes? “Sluit deuren en ramen en zet de radio aan!” Het ministerie van Binnenlandse Zaken is een voorlichtingscampagne van 1,6 miljoen gulden gestart om mensen zo te laten handelen bij een eventuele ramp. Maar voor de mensen die al binnen zitten, met de deuren en ramen gesloten en de radio uit, blijft het gissen wat er aan de hand is.

Vanmiddag om 12.00 uur ging in het hele land het nieuwe waarschuwingssysteem van het ministerie drie keer af. Maar op een aantal locaties in Nederland was daar bínnen niets van te merken. Het geratel van een toetsenbord of een pittige discussie zijn al voldoende om de 130 decibellen van de nieuwe sirenes te overstemmen.

Een telefoontje naar het ministerie van Binnenlandse Zaken leert dat men ook daar moeite had het geluid binnen te horen. Een woordvoerder van het ministerie wijst erop dat het om een zogenoemd 'outdoor warning systeem' gaat. “Het is dus in eerste instantie bedoeld om mensen die buiten zijn bij een ramp naar binnen te krijgen”, aldus de woordvoerder. “En bij rampen zal het alarm veel langer achtereen te horen zijn, zodat ook de binnenblijvers het wel zullen horen.”

Het ministerie mag het aantal decibellen niet verhogen, want dan zou het voor de mensen op straat ondraaglijk worden. “De pijngrens ligt al bij 131 decibel, en daar zitten we nog maar eentje onder. Harder kan gewoon niet.”

Het nieuwe sirenesysteem vervangt het oude, dat iedere eerste maandag van de maand om twaalf uur afging. Met de nieuwe sirenes zal nog slechts eens per jaar een luide test worden gedaan. Inmiddels zijn 3.800 nieuwe sirenes geplaatst.