Jet Bruinsma

Jet Bruinsma, journaliste van de Volkskrant, krijgt dit jaar de Anne Vondelingprijs. De in 1980 ingestelde prijs wordt toegekend aan de auteur(s) op het terrein van de politieke journalistiek. De jury besteedt bijzondere aandacht aan het vermogen om op heldere wijze problemen toegankelijk te maken. Bruinsma wordt geprezen om haar artikelen over gezondheidszorg. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt. In 1996 ging de prijs naar Mark Kranenburg, redacteur van NRC Handelsblad. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 gulden en een beeldje.