Getuige krijgt 25 mille; Kamerleden uiten kritiek op justitie

DEN HAAG, 3 JUNI. De fracties van PvdA en D66 in de Tweede Kamer vinden het een bedenkelijke ontwikkeling dat het Haagse openbaar ministerie aan een getuige 25.000 gulden heeft betaald in ruil voor een belastende verklaring over een Colombiaanse drugsverdachte.

Gisteren werd bekend dat de Haagse hoofdofficier van justitie S. van Gend met toestemming van een speciale OM-toetsingscommissie op 13 februari een overeenkomst heeft gesloten met een 28-jarige Hagenaar. In ruil voor diens verklaring tegen een vermeende topman van het Cali drugskartel - A. Quiceno Botero - kreeg hij 25 mille.

G.J. van Oven (PvdA) vreest Amerikaanse toestanden als justitie getuigen geld gaat geven in ruil voor een verklaring. Hij is bang dat meer getuigen straks alleen na betaling verklaringen tegenover de politie willen afleggen. B. Dittrich (D66) heeft minister Sorgdrager (Justitie) gisteren schriftelijk om opheldering gevraagd over wat hij “een vreemde handelwijze van justitie noemt”. D66 wil een debat over deze kwestie, omdat het om een vorm van bewijsgaring gaat die Sorgdrager nooit eerder met de Kamer heeft besproken.

De Haagse getuige beschikte bij het sluiten van de overeenkomst overigens niet over juridische bijstand, bevestigt de Haagse persofficier van justitie L. Horstink. “Wij vonden dat niet nodig”, zegt zij.

De advocaten van de Colombiaan, E. Deen en G. Spong, noemen dat schandalig gelet op het verregaande karakter van de afspraken die de getuige met het OM maakte.

De getuige kreeg het geld alleen onder de voorwaarde dat hij zijn mond houdt over de overeenkomst. Het geld dient ook “mede ter dekking van de eventuele kosten voor door u te treffen maatregelen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid”. Volgens advocaat Deen “viert bij het Haagse OM amateurisme hoogtij. Bij het verhoor voor de rechter-commissaris had de getuige zelfs geen politiebegeleiding”.

De Haagse persofficier L. Horstink zegt dat de afspraken met de getuige “vallen binnen de richtlijnen” die voor dit soort zaken gelden. Zij spreekt van een deal met “een afgestrafte crimineel in plaats van met een getuige”. De man is strikt genomen overigens geen crimineel. Hij is op vrije voeten na enkele jaren te hebben vastgezeten voor drugshandel.

Dittrich noemt het merkwaardig dat met de getuige is afgesproken dat hij in ruil voor het geld bij de rechter hetzelfde moet verklaren als eerder tegenover de politie.