F-16's keren mogelijk terug van basis Villafranca

ROTTERDAM, 3 JUNI. Nederland overweegt zijn F-16-gevechtsvliegtuigen voor afschrikking en verkenning boven Bosnië terug te trekken van de basis Villafranca in Italië. Daarover wordt volgens militairen in Brussel overleg gevoerd binnen de NAVO.

Binnen enkele weken moet duidelijk worden of de Nederlandse gevechtsvliegtuigen op afroep vanuit Nederland ingezet mogen worden. Dat is nu al het geval met drie F-16's. Op dit moment wordt de gehele strategische en vredeshandhavende rol van de deelnemende landen in de NAVO-troepenmacht geëvalueerd. Verplaatsing van de F-16's naar een vliegveld in Hongarije heeft Defensie onderzocht maar uiteindelijk bleek dat geen oplossing.

In Italië wordt het vliegveld Villafranca gesloten voor de militaire luchtvaart. Ook moet de baan, waar tot ergernis van de Nederlandse piloten nogal eens een steentje los zat, opnieuw worden geasfalteerd. In de omgeving van het vliegveld wordt steeds meer bezwaar gemaakt tegen de geluidsoverlast. Ook elders in Italië is dat het geval.

Bij de Luchtmacht bestaat de wens om meer aandacht te geven aan training in Nederland, omdat de opdracht voor de piloten in Villafranca “zeer monotoon” is. Langdurig verblijf in Italië is daarom niet wenselijk. Daarnaast spelen de kosten van bijna 29 miljoen gulden op jaarbasis een rol.

Een team van de luchtmacht bekijkt op dit moment andere lokaties in Italië. Daarbij gaat het om het vliegveld Amendola in Zuid-Italië en om Gioia delle Colle in midden-Italië.

Het is mogelijk dat op een nieuw vliegveld alleen een kleine ondersteuningsstaf wordt geplaatst, waar de gevechtsvliegtuigen binnen vierentwintig uur vanaf hun vaste basis in Nederland operationeel kunnen zijn.

De luchtmacht blijkt verdeeld over de plannen. Een deel is van mening dat zolang er Nederlandse grondtroepen in Bosnië zijn de 'stok achter de deur' in de buurt moet blijven. Anderen vinden de rol in Italië welletjes en achten inzet vanuit Nederland wenselijk.

Nederland zit sinds 1993 in Villafranca, een basis vlak bij de stad Verona. Tien keer is de ploeg daar verwisseld en in het totaal hebben meer dan tweeduizend Nederlandse mannen en vrouwen aan de operatie deelgenomen. De luchtmacht begon met achttien F-16's. Bijna dagelijks werden missies boven Bosnië gevlogen. Later nam die taak wat af.

Op dit moment zijn er nog zeven F-16's in Villafranca gestationeerd en drie Belgische toestellen.

    • Willebrord Nieuwenhuis