Economische groei hoogste in acht jaar

DEN HAAG, 3 JUNI. De economie is in het eerste kwartaal van 1998 met 4,2 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is de hoogste groei sinds eind 1990. Ook de consumentenbestedingen namen flink toe, met 2,9 procent.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Kwartaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De economische groei kan vooral worden toegeschreven aan de commerciële dienstverlening. Sectoren als de uitzendbranche, de informatie-technologie en de telecommunicatie groeiden met gemiddeld 5,2 procent, een trend die al enige tijd aan de gang is. Ook de bouw ging fors vooruit. Dankzij een zachte winter nam de productie daar met tien procent toe. Dankzij diezelfde zachte winter daalde de delfstoffenwinning echter met elf procent. Ook de industrie groeide flink, de chemische industrie met bijna tien en de metaalindustrie met zeven procent. Het totaal van alle goederenproducenten heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 4,4 procent meer toegvoegde waarde voortgebracht.

De niet-commerciële dienstverlening van de overheid - inclusief het onderwijs en de zorgsector - groeide nog wel, maar slechts met 1,6 procent, een zelfde groeipercentage als vorig jaar.

De economische groei heeft het vertrouwen van de consumenten vergroot, zo bleek vorige week uit een enquête van het CBS. Dat heeft zich vertaald in een groei van de consumentenbestedingen; die stegen het eerste kwartaal van 1998 met 2,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een dergelijk groeipercentage houdt al twee jaar stand. In het eerste kwartaal werd, voor inflatie gecorrigeerd, 3,8 procent meer besteed aan duurzame consumptiegoederen, hetgeen volgens het CBS het optimisme over de economie weerspiegelt.

De uitgaven aan vervoer, communicatie en financiële diensten zorgden voor de grootste groei. Ook in het uitgaansleven is veel meer besteed. De tabaksindustrie en vleesproducenten bleven achter bij de groei.

Hoewel Pasen, toch altijd een grote consumptieve trekker, dit jaar buiten het eerste kwartaal viel, stegen de uitgaven voor duurzame consumptiegoederen en voedings- en genotmiddelen meer dan vorig jaar. De uitgaven aan mode-artikelen, schoeisel en huishoudelijke artikelen nam daarentegen af.

Ook bij de consumptieve bestedingen had de zachte winter, deze keer in negatieve zin, veel invloed. De uitgaven aan gas, water en licht - die zwaar drukken op de consumentenbestedingen - daalden met zeven procent.