Docters: geen gouden handdruk

DEN HAAG, 3 JUNI. Minister Sorgdrager (Justitie) wil de ontslagen voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen, geen 'gouden handdruk' van 400.000 gulden ineens betalen, zoals een bezwarencommissie van het ministerie van Justitie heeft geadviseerd. Wel wil ze zijn salaris een jaar langer doorbetalen. Dat bedraagt circa 200.000 gulden bruto per jaar.