Deens kabinet koelt economie af met belasting

KOPENHAGEN, 3 JUNI. De centrumlinkse regering van Denemarken heeft gisteren een reeks belastingmaatregelen aangekondigd om oververhitting van de economie te voorkomen via het drukken van de bestedingen. Daaronder vallen een beperking van de aftrek van hypotheekrente en pensioenverzekeringen, en een verhoging van de accijnzen op energie.

De krachtige groei van de economie leidt tot een vermindering van het overschot op de betalingsbalans en opwaartse druk op de lonen en de prijzen. De regering signaleert dat de internationale concurrentiepositie van Denemarken verslechtert. “We voelen een verantwoordelijkheid voor stabilisering van de economische ontwikkeling”, aldus premier Rasmussen.

De regering verwacht dat de maatregelen ervoor zullen zorgen dat de groei van de economie afneemt van 3,4 procent in 1997 tot 2,5 procent dit jaar en 1,9 procent volgend jaar. Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans, dat dit jaar zal afnemen van 7,2 miljard kroon tot 3 miljard kroon (885 miljoen gulden), moet volgend jaar weer groeien tot 9 miljard kroon.

De regering heeft ook plannen ontvouwd voor een bredere belastinghervorming. De vennootschapsbelasting gaat omlaag van 34 procent nu tot 26 procent in 2000. Ter compensatie van het verlies aan inkomsten voor de staat komt er een belasting van 10 procent op de winsten van beleggingen in aandelen van pensioenfondsen. (KRF/RTR/DPA)