Correcties & aanvullingen

Millennium Bug

In de bijlage Profiel over de Millennium Bug (in de krant van donderdag 28 mei, pagina 36) wordt onder het kopje 'Gezondheidszorg' gemeld dat in een Apeldoorns ziekenhuis 3.200 apparaten zeker of mogelijk een millenniumprobleem hebben. Dit is onjuist. In werkelijkheid hebben 142 apparaten zeker een probleem, en 1.179 mogelijk.

Papier

In het artikel Fusie papierreuzen Stora en Enso nabij (in de krant van dinsdag 2 juni, pagina 13) staat dat ze samen 12.000 ton papier per jaar produceren, en concurrent International Paper 10.000 ton. Dit moet zijn 12 miljoen respectievelijk 10 miljoen ton.