CAO-thuiszorg afgewezen

ZOETERMEER, 3 JUNI. Leden van de ambtenarenvakbond AbvaKabo hebben het CAO-akkoord voor de thuiszorg afgewezen en het CAO-akkoord voor de ziekenhuizen aanvaard. De werknemers in de thuiszorg vinden dat zij er in vergelijking met hun collega's in de ziekenhuizen te weinig op vooruit gaan. Volgens de bond hebben zij zich bereid verklaard tot acties.