Zorg over toenadering Pakistan en Iran; Israel ontkent plan tot aanval op Pakistan

TEL AVIV, 2 JUNI. Israel heeft gisteren krachtig ontkend dat Israelische F-16 gevechtsvliegtuigen vorige week vanuit India op het punt stonden Pakistaanse atoominstallaties aan te vallen. Volgens Islamabad zouden Israel en India deze aanval enkele uren voor het tot ontploffing brengen van de reeks Pakistaanse atoomproeven hebben beraamd.

Uit vrees voor een dergelijke aanval bracht Pakistan, volgens berichten uit Islamabad, zijn lange afstandraketten in stelling. Gelijktijdig trok de Pakistaanse diplomatie in Washington aan de bel. Na koortsachtige diplomatieke activiteit, onder andere via de Verenigde Naties, kwam telefonisch contact tot stand met de Israelische gezant in Washington. Deze wist zijn Pakistaanse collega, volgens berichten in de Israelische media, gerust te stellen.

Enkele dagen voor de eerste Pakistaanse atoomproeven landde wel een delegatie van de Israelische luchtvaartindustrieën in India. De Israelische media wijzen er vandaag op dat de militaire banden tussen Jeruzalem en New Delhi de afgelopen jaren stevig zijn aangehaald en de Israelische militaire industrieën in India een vruchtbaar afzetgebied hebben gevonden.

Israel op zijn beurt maakt zich ongerust over de toenadering tussen Iran en Pakistan. Tijdens de regeringszitting van gisteren heeft premier Netanyahu de internationale gemeenschap opgeroepen te verhinderen dat Pakistaanse nucleaire kennis aan Iran wordt overgedragen.

[Pakistan kreeg gisteren onverwachts steun van Iran voor zijn kernproeven. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Kamal Kharazi, zei tijdens een bezoek aan Islamabad dat Pakistan geen andere optie had na de vijf Indiase kernproeven op 11 en 13 mei. “Het was voor Pakistan van belang het evenwicht in de regio te herstellen”, aldus Kharazi, de eerste buitenlandse minister die Islamabad bezocht sinds de kernproeven van vorige week. Het Iraanse bezoek was overigens al langer afgesproken.

“De islamitische wereld heeft meer zelfvertrouwen nu Pakistans nucleaire capaciteiten een afschrikking zijn voor Israels kernwapens”, voegde Kharrazi eraan toe. Iran, dat al jaren op gespannen voet leeft met Pakistan wegens de tegenstrijdige belangen in de Afghaanse burgeroorlog, zal internationale sancties tegen Pakistan niet ondersteunen, aldus Kharrazi. Tegelijk echter riep hij op tot “grotere zelfbeheersing” in de regio. Kharrazi verwierp suggesties dat Iran zich opmaakt het Pakistaanse voorbeeld te volgen. Hij wees erop dat alle Iraanse nucleaire faciliteiten open zijn voor internationale inspectie.]

Over een breed spectrum van de Israelische politiek is grote ongerustheid ontstaan over de Pakistaanse 'islamitische bom'. Josef Lapid, een vooraanstaande tv-persoonlijkheid en commentator van het blad Ma'ariv, verwijt Netanyahu dat hij met zijn gekibbel over enkele procenten land op de Westelijke Jordaanoever het gevaar van een atoombom op Tel Aviv uit het oog verliest. “Als Netanyahu inderdaad zo bang is dat het atoomwapen in handen van de vijand valt, moet hij alles in het werk stellen om de kring van vijandschap rond Israel te neutraliseren. Een vredessfeer in het Midden-Oosten verkleint het gevaar op een atoomoorlog”, schrijft hij vandaag.

Volgens Israelische analisten zal het nu veel moeilijker zijn met de Arabieren te onderhandelen omdat ze zich veiliger en zekerder voelen achter de 'islamitische bom', die bij voorbeeld door Hamas-leider Ahmed Yassin is begroet als het einde van de Israelische superioriteit. Jossi Beilin, één van de architecten van het akkoord van Oslo, zei gisteravond dat premier Yitzhak Rabin besloot vrede met de Palestijnen te sluiten voordat een Arabisch land en/of Iran over het atoomwapen zou beschikken. Deze strategische beslissing van Rabin is door Netanyahu, volgens politici uit de oppositie en intellectuelen, teniet gedaan.

    • Salomon Bouman