Prinsessen ter communie; Religieuze controverse na huwelijk

ROTTERDAM, 2 JUNI.Prinses Juliana, prins Bernhard en prinses Margriet zijn zaterdag bij de (gemengde) huwelijksinzegening van prins Maurits en Marilène van den Broek ter communie gegaan, hetgeen heeft geleid tot commotie in kerkelijke kringen. De drie leden van het koninklijk huis, die niet katholiek zijn, hadden de hostie volgens de wetten van de rooms-katholieke kerk niet mogen ontvangen.

De camera's van de NOS draaiden enigszins weg, zodat de tweeënhalf miljoen televisiekijkers de uitreiking van de hosties aan het prinselijke drietal niet van dichtbij konden zien. Volgens de NOS gebeurde dat “om reden van privacy”. “Het ter communie gaan wordt in de katholieke kerk algemeen beschouwd als een sterk persoonlijk moment. Dat hoeft niet close in beeld”, aldus een woordvoerder van de NOS.

Pater G. Oostvogel, die de eucharistieviering leidde, heeft voor zijn optreden veel kritiek gekregen. Van behoudende katholieke zijde, maar ook van protestantse kant. Oostvogel kwam al eerder in moeilijkheden bij een “vergelijkbare affaire”, zegt pastor B. Leeneman. Hij werkte in de jaren '60 en '70 geruime tijd met Oostvogel in de oecumenische studentenkerk in Utrecht. Daar ontstonden in de jaren 1968/1969 grote problemen toen de pastores samen met de protestantse collega's diensten met avondmaals- en eucharistievering organiseerden.

“Nadat aartsbisschop Alfrink ervan op de hoogte was gebracht, was het snel afgelopen”, zegt Leeneman. “Alfrink heeft er eerst korte metten mee gemaakt. Oostvogel, nog een andere studentenpastor en ik werden voor onbepaalde gesuspenseerd, maar deze schorsing werd later weer ingetrokken en toen konden we gewoon doorgaan. Sindsdien is het in Utrecht gevestigde praktijk dat katholieken en protestanten aan elkaars diensten deelnemen.”

Emily Bremers, vriendin en mogelijk toekomstige echtgenote van kroonprins Willem-Alexander, was bij het kerkelijk huwelijk tussen prins Maurits en Marilène van den Broek aanwezig. Bremers zat in de kerk niet naast Willem-Alexander, maar tussen de genodigden. Afgelopen vrijdag, bij het huwelijk voor de wet, was ze niet van de partij. Volgens Oranje-kenners gebeurde dat welbewust, omdat de publiciteit rond de twee de belangstelling voor het bruidspaar mogelijk zou hebben overschaduwd.

De secretaris 'Erediensten' van de hervormde en de gereformeerde kerken J.H. Uyttenboogaart betreurt het dat pastoor Oostvogel en dominee Ter Linden “zich niet aan de verkeersregels van de oecumene hebben gehouden”.