Nieuwe vondsten bij opgravingen in Rome

ROME, 2 JUNI. Bij opgravingen in het centrum van Rome zijn een mozaïek en een fresco uit de Romeinse tijd ontdekt. Sommige deskundigen voorspellen dat de vindplaats, de voormalige Thermen van Trajanus, zich ontwikkelt tot een tweede Pompeï.

Eerder dit jaar is op dezelfde plaats een ander oud fresco ontdekt, van een ommuurde stad. Vorige week werd een mozaïek van twee bij 3,5 meter blootgelegd dat waarschijnlijk uit eind tweede, begin derde eeuw stamt. Het laat een bebaarde man zien die achter een reeks zuilen staat. Het mozaïek bedekt het bovenste gedeelte van een grote muur, waarvan de onderkant nog schuilgaat onder aarde. Met een speciale kleine tv-camera werd ontdekt dat aan de andere kant van de muur een grote kamer is. Via de camera konden archeologen in deze ruimte een fresco zien van één bij drie meter met scènes van de druivenpluk en het oogstfeest daarna.

De Thermen van keizer Trajanus liggen in de buurt van het Colosseum, onder het park van de Colle Oppio. Hier werden in de vijftiende eeuw resten van het voormalige paleis van keizer Nero ontdekt. Een van de schatten die bij opgravingen hier naar boven werden gehaald, is de beroemde beeldengroep van Lacoön en zijn twee zoons die worden aangevallen door een slang.

Volgens de gemeentelijke directeur voor Oudheden, Eugenio La Rocca, schuilt er nog een groot aantal kunstschatten onder de Colle Oppio. Hij denkt dat het een van de belangrijkste archeologische parken van Rome wordt. Nero had hier zijn paleis, Trajanus heeft zijn badhuizen op de resten ervan gebouwd, en in het gebied stonden tientallen huizen van vooraanstaande Romeinen.

De vooraanstaande archeoloog Andrea Carandini praat al over een nieuw Pompeï. Hij wil een speciale wet instellen voor het gebied, om te voorkomen dat de opgravingen worden gehinderd door bureaucratische competentiegeschillen en onnodige vertragingen. Collega-archeologen verwachten dat de opgravingen hier veel interessants opleveren. Ook al zijn de fresco's in Pompeï onder de as en de lava goed bewaard gebleven, de kwaliteit van de kunst daar blijft die van een provinciestad. De echte keizerlijke kunst was in Rome.

De nieuwe ontdekkingen hebben de roep versterkt om de vorming van één groot archeologisch park in het hart van Rome. De voorstanders willen het Circus Maximus, de Palatijn, het Forum Romanum en de Thermen van Trajanus met elkaar verbinden.

Het onderzoek naar het Romeinse fresco dat eerder dit jaar bij opgravingen in de Thermen van Trajanus is gevonden, is nog gaande. Waarschijnlijk stamt het uit de eerste eeuw na Christus. Deskundigen zijn het nog niet eens over de vraag of het fresco een werkelijk bestaande stad heeft afgebeeld, en zo ja, welke.

    • Marc Leijendekker