LUANDA

De vertegenwoordiger van de VN in Angola, Alioune Blondin Beye, heeft de voormalige rebellenbeweging UNITA ervan beschuldigd het vredesproces te traineren. UNITA zou, in strijd met de afspraken, nog steeds manschappen onder de wapenen hebben en hebben nagelaten haar grondgebied over te dragen aan de regering in Luanda. Beye had eerder gezegd af te treden als UNITA eind mei niet zou hebben voldaan aan haar verplichtingen.