Huwelijk van M&M was generale voor WA en EB

Bij de volgende trouwpartij, mogelijk die van de kroonprins, zal de regie nog strakker worden gevoerd. Een herkansing voor de regering.

DEN HAAG, 2 JUNI. Het huwelijk tussen Maurits van Oranje en Marilène van den Broek is in de pers van meet af aan betiteld als een generale repetitie voor een ander huwelijk, dat tussen kroonprins Willem-Alexander en Emily Bremers. Zowel de aanwezigheid van Bremers bij het feest voor de zestigste verjaardag van Beatrix op 31 januari als haar presentie bij het huwelijk van Maurits en Marilène afgelopen weekeinde, duiden erop dat zij steeds meer geaccepteerd raakt als huwelijkskandidaat van de kroonprins.

Hoewel het eventuele huwelijk van Willem-Alexander onvergelijkbaar is met dat van neef Maurits - de publieke betekenis van het huwelijk tussen de toekomstige koning en koningin is veel groter - zijn er ook overeenkomsten; reden voor de speculaties over de generale repetitie. De belangrijkste is dat Emily Bremers, net als Marilène van den Broek, van burgerlijke en katholieke komaf is. Dat maakt dat diverse betrokkenen de gebeurtenissen van het afgelopen weekeind met meer dan gemiddelde belangstelling hebben gevolgd.

Koningin Beatrix. Afgaande op wat er bekend is over haar hang naar perfectionisme, moet ze zich afgelopen zaterdag groen en geel hebben geërgerd. Dat het ene lid van koninklijk huis wel ter communie gaat en het andere niet, dat daar rumoer over ontstaat, dat zij daar mede de schuld van krijgt; het moet de koningin allemaal rauw op de maag zijn gevallen. Zij zal er dan ook alles aan doen om te voorkomen dat het huwelijk van haar eigen oudste zoon verandert in een oecumenisch experiment, of om andere redenen controversieel wordt.

Bij de voorbereiding van het huwelijk van Maurits en Marilène was de koningin overigens slechts indirect betrokken. Bruid en bruidegom, pater Oostvogel en dominee Ter Linden, en op de achtergrond de respectievelijke ouders van het echtpaar, hebben de opzet van de inmiddels controversiële kerkdienst bepaald, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de organisatie van het huwelijk van haar oudste zoon zal de koningin veel nauwer betrokken zijn.

Premier Kok. Tot nog toe heeft de minister-president bewezen de omgang met het koninklijk huis niet in zijn vingertoppen te hebben zitten. Hij kon niet voorkomen dat er een controverse ontstond over het IOC-lidmaatschap van kroonprins Willem-Alexander. Bij het parlementair debat over het huwelijk van Maurits en Marilène betitelde Kok de afwijzing van het huwelijk door de SGP als 'intolerant'. Over dit standpunt heeft Kok later openlijk spijt betuigd als “te kort door de bocht”. Het toekomstig huwelijk van Willem-Alexander biedt Kok dan ook kans op een herkansing. Voor de opzet van de kerkdienst afgelopen zaterdag draagt de minister-president overigens, de scheiding tussen kerk en staat indachtig, geen enkele verantwoordelijkheid.

Willem-Alexander. Samen met zijn moeder zal hij de kerkelijke discussie over het oecumenisch karakter van de dienst van afgelopen zaterdag met argusogen volgen. Als de zaak met een sisser afloopt, is de ruimte groter om de toekomstige kerkdienst in te richten zoals afgelopen zaterdag is gebeurd. Overigens is een kerkdienst bij een koninklijk huwelijk absoluut niet noodzakelijk. Een burgerlijk huwelijk volstaat, ook voor de kroonprins.

Emily Bremers. Zij heeft het afgelopen weekeinde de minder hoffelijke kanten van het hof leren kennen. Als een eenzame hinde, achtergelaten in het bos, keek ze zaterdag na de kerkdienst onzeker om zich heen hoe ze het gebouw discreet kon verlaten. Kennelijk had het hof geen voorzorgsmaatregelen getroffen waardoor Emily direct kon worden weggeleid.

Verder heeft Emily van dichtbij kunnen zien welke wapens Marilène van den Broek in de strijd heeft geworpen om als burgermeisje de harten van de bevolking te veroveren. Daarmee zal ze straks zeker proberen haar voordeel te doen. Het informele gedrag van de bruid van prins Maurits, haar puntige reacties op vragen van de pers, alsmede voor het publiek herkenbare rituelen zoals het ballonnen oplaten, zorgden voor positieve recensies.

    • Kees Versteegh