Hoe het koninklijk huis ter communie ging

Nadat Maurits en Marilène hun hostie hadden ontvangen, bleven de camera's discreet op afstand. Wat intussen gebeurde, ontging ook de Rijksvoorlichtingsdienst. Consternatie rond Juliana.

APELDOORN, 2 JUNI. Heeft de Rijksvoorlichtingsdienst NOS-regisseur Rudolf Spoor verboden de uitreiking van de hostie van nabij vast te leggen, zoals een woordvoerder van kardinaal Simonis beweert? Spoor ontkent dit en zegt “volkomen op eigen initiatief” te hebben gehandeld. “Als mensen ter communie gaan of in gebed gaan maak ik daar nooit opnamen van. Ook niet als het geen leden van het koninklijk huis zijn. Omdat het een van de meest intieme momenten is die mensen kunnen beleven.” RVD-directeur E. Brouwers zegt desgevraagd dat een verzoek om een terughoudende opstelling daarom “overbodig” was.

Spoor maakte tevoren een cameraplan, dat werd besproken met de RVD, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven: “Zij hebben niets gecorrigeerd.”

Wat gebeurde er op het moment dat camera's op afstand bleven? Nadat prins Maurits en Marilène van den Broek ter communie waren gegaan, volgden de leden van de familie Van den Broek die achter het bruidspaar zaten. Voor pastoor G. Oostvogel had zich al een rij gevormd.

Toen stond prinses Margriet op - vrij plotseling en gedecideerd. Met snelle passen liep ze naar de rij voor Oostvogel, waar ze zich vooraan tussen de wachtenden voegde. Intussen ging prinses Juliana enigszins onrustig op het puntje van haar stoel zitten.

Toen prinses Margriet na haar communie terugkeerde stond Juliana onmiddellijk op. Beiden liepen weer naar de rij voor Oostvogel, waar Juliana als het ware “voordrong” en onmiddelijk de hostie kreeg. Prins Bernhard volgde. Nadat Juliana de kelk met wijn had aangenomen ontstond enige consternatie, die vanaf het balkon in de kerk niet in detail te volgen was. Prinses Juliana gebaarde met een wijdse armzwaai. Naar de kelk met wijn, leek het. Maar het zou ook bedoeld kunnen zijn voor de camera die in het verlengde daarvan op het balkon stond opgesteld.

Toen greep prinses Margriet in. Stevig klemde ze haar vingers om een arm van haar moeder, die zich nog even los leek te willen rukken. Met zachte drang trok prinses Margriet Juliana naar haar stoel.

RVD-directeur E. Brouwers zat achter in de kerk en “kon het niet zien”, zei hij vanmorgen. Volgens Brouwers “zou het nog steeds kunnen” dat prinses Juliana sinds haar heupoperatie soms nog wat verward is. “In zijn algemeenheid is de prinses ook niet erg gesteld op camera's”, aldus Brouwers.

Over de komst van Emily Bremers zegt Rudolf Spoor tevoren niet door de RVD te zijn ingelicht. “Ze stond voor de dienst al een tijdje tussen de kerkbanken met vrienden te praten. Een cameravrouw zag dat, heeft haar gevolgd en toen wisten we waar ze zat.” E. Brouwers bevestigt dat Emily Bremers zaterdag de receptie van het bruidspaar op Paleis Het Loo heeft bezocht. Of ze ook de rest van het bruiloftsfeest heeft meegemaakt, zegt Brouwers niet te weten, omdat hij daar zelf niet bij was.