Commissaris De Wit verkiest ABN

AMSTERDAM, 2 JUNI. “Met ABN Amro is Generale Bank een sterke partij in het Europese fusiegebeuren. Met Fortis ben ik bang dat Generale Bank vijf jaar aan het reorganiseren is, terwijl op de Europese bankenmarkt dingen gebeuren waar zij geen tijd voor heeft.”

In een notendop was dit de afweging die F. de Wit, voormalig bestuursvoorzitter van KNP BT, afgelopen vrijdag deed kiezen voor het rivaliserende bod van ABN Amro op de Generale Bank, de grootste Belgische bank. De Wit was de enige onafhankelijke bestuurder die niet de kant koos van het Nederlands-Belgische financiële concern Fortis (onder meer Amev, VSB en MeesPierson).

In het bestuur, dat min of meer vergelijkbaar is met een raad van commissarissen bij een Nederlands bedrijf, zit naast vertegenwoordigers van de grootaandeelhouders en onafhankelijke leden, zoals De Wit, ook het directie-comité. De zes directeuren lieten eveneens blijken minder gecharmeerd te zijn van het Fortis-bod.

Het verdeelde advies van het bestuur wordt vanmiddag besproken in de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, een instantie die Belgische fusies en overnames moet beoordelen. De Commissie zou dan ook een uitspraak moeten doen.

Vorige week overtroefde ABN Amro met een bod ter waarde van 24,5 miljard gulden een schijnbare overeenkomst tot een fusie tussen de Generale Bank en Fortis.

De Wit ontkent uitspraken van de kant van Fortis dat het bestuur in eerste instantie unaniem met zijn bod akkoord is gegaan. “Dat ging toen om de vraag of de overdracht van de aandelen Generale Bank door grootaandeelhouder Generale Maatschappij aan Fortis de stabiliteit van de bank zou ondergraven.” Fortis claimt inmiddels toezeggingen te hebben voor 40 procent van de aandelen.

Het bestuur van de bank heeft de twee biedingen getoetst op het belang van cliënten, werknemers en aandeelhouders. Bij het laatste criterium scoort het bod van ABN Amro, dat vrijdagavond nog werd versterkt door een gedeeltelijke prijsgarantie van drie gulden, het beste.

ABN Amro biedt 19 eigen aandelen plus 9000 frank in contanten, terwijl Fortis zeven aandelen Fortis AG wil ruilen voor 3 aandelen van de Generale Bank.