Advies commissie: Docters moet nóg vier ton meekrijgen

DEN HAAG, 2 JUNI. De door minister Sorgdrager (Justitie) ontslagen baas van het openbaar ministerie, super-PG A. Docters van Leeuwen, moet een gouden handdruk krijgen van 400.000 gulden. Zijn ontslag kan gehandhaafd worden.

Tot die conclusie komt de bezwarencommissie van het ministerie van Justitie die zich heeft gebogen over de rechtmatigheid van het ontslag. De handdruk komt bovenop de financiële regeling die de 53-jarige Docters al in het oorspronkelijke ontslagbesluit is toegezegd en die inhoudt dat hij tot zijn 65ste zeventig procent van zijn jaarsalaris van ruim twee ton ontvangt.

De bezwarencommissie verwerpt het verweer van Docters dat hij ten onrechte de laan werd uitgestuurd. Het ontslag kan worden gehandhaafd, zegt de commissie onder voorzitterschap van oud-staatsraad J. Polak. Het nog steeds vertrouwelijke oordeel heeft de status van een advies.

Docters moest vertrekken omdat de minister geen vertrouwen meer in hem had omdat de super-PG zich begin dit jaar volgens haar teveel als belangenbehartiger van procureur-generaal D. Steenhuis had opgesteld. Deze PG raakte in opspraak toen bekend werd dat hij een betaalde bijbaan had bij een organisatiebureau dat rellen in 'zijn' ressort oderzocht.

De commissie-Polak vindt dat Docters “de ernst en de risico's” van het adviseurschap van Steenhuis heeft onderschat. De voormalige baas van het OM wordt ook verweten dat hij niet heeft weten te voorkomen dat het hele college van PG's betrokken is geraakt in het conflict Steenhuis. Hij heeft niet gehandeld zoals van iemand in zijn positie mocht worden verwacht.

Ook op Sorgdrager wordt door de justitiële bezwarencommissie kritiek geleverd. Haar handelen is “niet geheel vlekkeloos geweest”. De commissie vindt het eigenaardig dat Sorgdrager al kort na het bekend worden van de bijbaan van Steenhuis publiekelijk liet weten dat “de oren van haar hoofd vielen”. Onderzoek naar de kwestie moest toen nog beginnen. Ook heeft ze Steenhuis ten onrechte pas in een zeer laat stadium laten kennis nemen van het onderzoek naar zijn bijbaan. Hierdoor heeft ook Sorgdrager bijgedragen aan de vertrouwensbreuk.

Het rapport-Polak - gedateerd 21 april - is al vijf weken in bezit van Sorgdrager. Een woordvoerder zei vanochtend dat de minister vandaag de Tweede Kamer hoopt te informeren over wat ze met het advies doet.

Docters zegt dat hij bij overname van dit advies in beroep zal gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de commissie het door hem gewenste feitenonderzoek en getuigenverhoor afwijst. “Iedere keer meldt de pers nieuwe feiten over mijn ontslag. Dat een onderzoek wordt afgewezen is een gemiste kans. Ik ga hier niet mee akkoord”.

    • Marcel Haenen