Oprichter kunstuitleen overleden

ROTTERDAM, 8 MEI. Naar nu pas bekend is geworden, is dinsdag 5 mei de bedenker en oprichter van de kunstuitleen, de schilder-schrijver Pieter Kooistra, op 75-jarige leeftijd in Tiel overleden.

Kooistra is degene geweest, die omstreeks 1952 op het idee kwam om tegen een kleine, maandelijkse vergoeding kunstwerken, gemaakt door bevriende collega's, in bruikleen te geven. Hij wilde op die manier de afstand tussen beeldende kunst en het publiek overbruggen. Per fiets bracht hij de werken rond en zo bouwde hij in Amsterdam een kleine vast groep van leden op voor de toekomstige Stichting Beeldende Kunst (SBK). De deelnemende kunstenaars hadden op die manier een inkomen op de vrije markt en de abonnee kregen voor enkele weken originele, eigentijdse kunstwerken in huis.

Het idee van Kooistra, is een groot succes geworden. Nederland telt nu meer dan honderd kunstuitlenen. De Stichting Beeldende Kunst in Amsterdam telt nu zeven filialen waar in totaal 22.000 kunstwerken worden beheerd en waar ook, overeenkomstig de wens van Kooistra destijds, doeken en beelden kunnen worden aangekocht.

Later kreeg Kooistra vooral de reputatie van een wereldverbeteraar. Hij deed een zelfstudie economie en publiceerde in 1993 het boek Het ideale eigenbelang; een UNO-Marshallplan voor alle mensen. Kooistra zocht naar een fundamentele oplossing voor het armoedeprobleem in de wereld. Iedere wereldburger moest, vond hij, van de Verenigde Naties (VN) een basisinkomen van 250 dollar per jaar ontvangen.

Kooistra's plan voor een supplementaire wereldeconomie kreeg destijds erkenning van onder anderen Jan Tinbergen, Wouter van Dieren, Theo van Boven en Eckart Wintzen. De Stichting 'UNO-inkomen voor alle mensen', die daaruit voortgekomen is, wil overigens doorwerken in geest van Pieter Kooistra. De stichting is onder meer bezig met enkele pilotprojecten in India en Brazilië.