Verbouwing Amsterdamse beurs valt dubbel zo duur uit

AMSTERDAM, 31 MAART. De verbouwing van het pand van de Amsterdamse effectenbeurs wordt twee keer zo duur als geraamd. In oktober ging beursbedrijf Amsterdam Exchanges (AEX) nog uit van 50 miljoen gulden, nu van het dubbele.

Dat staat in het eerste jaarverslag van het beursbedrijf dat begin vorig jaar, na opheffing van de Vereniging voor de Effectenhandel, is ontstaan uit de fusie van de optie- en effectenbeurs. Volgens president-directeur G.A. Möller van de beurs zijn de projectkosten verdubbeld omdat in de nieuwe raming ook verbouwingskosten zijn meeberekend. De kosten zijn ook hoger omdat op de optiebeurs meer automatisering nodig is om de verwachte hogere optie-omzet te kunnen verwerken.

AEX betaalt de kosten uit eigen middelen. Voor de verbouwing heeft het beursbedrijf ten laste van het resultaat over 1997 een voorziening getroffen van 25 miljoen gulden. Het grootste deel van de verbouwingskosten zit in de verhuizing van de geautomatiseerde handelsystemen. De handel in effecten en obligaties verhuist nog voor de zomer naar de tweede verdieping van het beursgebouw. Voor het eind van dit jaar neemt de optiebeurs, nu nog gevestigd in een apart gebouw aan het Rokin, zijn intrek op de grote vloer waar nu nog de effectenhandel wordt gedreven. De huidige optiebeursvloer is al jaren veel te klein voor de ruim 800 medewerkers.

De verbouwing en de verhuizing lossen het ruimteprobleem van de beurs slechts voor middellange termijn op. AEX denkt nog ongeveer acht jaar gebruik te maken van het gebouw aan Beursplein 5. Daarna heeft het beursbedrijf een nieuwe lokatie voor ogen.

Amsterdam Exchanges NV maakte begin deze maand al een bijna-verdubbeling van de nettowinst bekend naar 81 miljoen gulden. In zijn eerste jaar behaalde het beursbedrijf een bedrijfsresultaat voor belastingen van 116 miljoen gulden. In 1996 was dat, voor de rechtsvoorgangers, 59 miljoen gulden.

Het gunstige beursklimaat - de AEX-index steeg met 41 procent - zorgde er voor dat het aantal effectentransacties toenam met 60 procent ten opzichte van 1996, terwijl het aantal verhandelde opties en financiële futures steeg met 72 procent. De inkomsten uit bedrijfsvoering stegen in 1997 met 47 procent tot 333 miljoen gulden. De kosten stegen met 30 procent tot 217 miljoen gulden. Het beursbedrijf herhaalt in zijn jaarverslag dat het samenwerkingsverbanden wil aangaan met andere Europese beurzen zonder dat dit leidt “tot vermindering van slagwaardigheid en vermogen tot flexibel inspelen op ontwikkelingen.”