Schenking van een miljoen

AMSTERDAM, 31 MAART. Het Prins Bernhardfonds heeft van een anonieme persoon een schenking van een miljoen gulden ontvangen. De anonymus wil dat het geld in de eerste plaats wordt besteed aan voorlichting van consumenten op het gebied van ecologisch verantwoorde voedingsproducten en productiewijzen. Het Fonds zal nu enkele subsidieverzoeken van de Stichting Biologica in Utrecht in behandeling nemen. (ANP)