Overspel

Correspondent Lolke van der Heide bericht met duidelijk leedvermaak dat pastoor Mohlomi Makobane van de rooms-katholieke Regina Mundi-kerk in Soweto (Zuid-Afrika) met opzet het verhaal van de overspelige vrouw voorlas om Bill Clinton de les te lezen.

Jammer voor Lolke van der Heide. Hij realiseert zich kennelijk niet dat de rooms-katholieke kerk een wereldkerk is. Ook in Canada, Indonesië en Australië, in Aalst-Waalre en Appingedam, is afgelopen zondag dit gedeelte uit Johannes 8 voorgelezen.

Ook voor Lolke van der Heide geldt de uitspraak van Jezus van Nazareth 'Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen'.

    • H. van Stratum-Van Beeck