Oeso wil ingrepen in Spanje

PARIJS,31 MAART. Spanje maakt de gunstigste economische ontwikkeling door sinds het eind van de jaren tachtig. Dat biedt het land een uitgelezen gelegenheid om een aantal hardnekkige structurele problemen aan te pakken, vindt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Ooeso).

Spanje kent op het ogenblik een lage inflatie en een krachtige economische groei, die een brede basis heeft. Het bruto binnenlands product nam vorig jaar toe met 3,4 procent.

Volgens de Oeso zal de groei nog iets aantrekken tot 3,6 procent in zowel 1998 als 1999.

De expansie zorgt voor veel nieuwe banen, maar de werkloosheid is nog steeds buitensporig groot. Nog altijd zit ruim 20 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dat zal slechts weinig dalen tot gemiddeld 19 procent volgend jaar.

Volgens de Oeso zijn daarom gedurfde hervormingen nodig, vooral op de arbeidsmarkt. Zo moet Spanje serieus werk maken van verlaging van de ontslagkosten, die behoren tot de hoogste van de bij de Oeso aangesloten industrielanden.

De arbeidsmarkt moet flexibeler worden, net als de economie in het algemeen. Dat is volgens de Oeso des te dringender nu de Economische en Monetaire Unie (EMU) voor de deur staat.

“Het aanpakken van de structurele problemen geeft Spanje de beste kans goed te presteren binnen de EMU en dichter bij het welvaartsniveau van andere EU-landen te komen.” (ANP)