Kabinet vangt bot bij KNVB; Voetbalduel met Nigeria gaat door

DEN HAAG, 31 MAART. De voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Nigeria gaat door, zij het in versoberde vorm. Staatssecretaris Terpstra (Sport) heeft gisteren tevergeefs geprobeerd de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) op andere gedachten te brengen.

Sinds 1995 geldt een sportieve boycot van de Europese Unie (EU) tegen Nigeria wegens schending van de rechten van de mens. Het kabinet “betreurt” de weigering van de KNVB om de voor 5 juni geplande oefeninterland alsnog af te gelasten. Volgens Terpstra heeft de bond wel beloofd gedeeltelijk aan het morele appèl van het kabinet tegemoet te komen door het duel “zo sober mogelijk” te organiseren. Premier Kok noemde de uitkomst van het overleg “jammer”.

Terpstra heeft de bond namens het kabinet gewezen op “zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid” en hoopt dat de wedstrijd straks zonder volksliederen of officiële recepties en met een beperkte officiële Nigeriaanse delegatie, zal plaatshebben. Volgens Terpstra zijn die wensen “niet lachwekkend, maar geven zij blijk van onze afkeuring”.

Maar H. Kesler, voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal, zei daarover na het overleg: “We zullen zien wat we kunnen doen.” Het achterwege laten van volksliederen zou de KNVB wellicht op een boete van de FIFA, de internationale voetbalfederatie, kunnen komen te staan. Het kabinet zou een “slechte verliezer” zijn als het de Nigeriaanse delegatie klein zou houden door visabeperking, zei hij.

De KNVB blijft erbij te laat te zijn geïnformeerd over een besluit van de EU van 28 november 1997. Toen werd besloten de in het najaar van 1995 uitgevaardigde sportieve boycot jegens Nigeria wegens aanhoudende schendingen van de rechten van de mens door de militaire dictatuur met twee jaar te verlengen. Eerder, in september 1997, door de KNVB aangegane juridische verplichtingen jegens sponsor Nike en het stadion ArenA maken het onmogelijk tegemoet te komen aan de oproep van het kabinet om het vriendschappelijke duel alsnog te schrappen.

De voetbalbond zegt de regering via Terpstra al in 1995 over het mogelijke oefenduel tegen Nigeria te hebben ingelicht en wil daarover zonodig schriftelijke bewijsstukken overleggen. Dat het Terpstra niet gelukt is de bond te overtuigen bleek gisteren ook uit Keslers opmerking dat het “niet gaat om het geld, rechten van de mens of de morele verantwoordelijkheid van de KNVB, maar om een contract met een ongelooflijk interessante tegenstander”.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer verwijt het kabinet in deze zaak “eerste klas broddelwerk”. Dat minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) eind vorige week het eventuele doorgaan van de wedstrijd “een schande” noemde strookt niet met het feit dat hij zelf een half jaar geleden de Tweede Kamer meedeelde dat op de EU-sancties tegen Nigeria een uitzondering zou worden gemaakt voor het aanstaande wereldkampioenschap in Frankrijk en oefenduels die daarmee samenhangen, vindt CDA-woordvoerster Van Ardenne. Vanmiddag zouden in de Tweede Kamer vragen worden gesteld over de kwestie.