Haagse verplegers in vrijheid gesteld na uitspraak hof

DEN HAAG, 31 MAART. In de strafzaak tegen twee Haagse verplegers heeft het gerechtshof in Den Haag de 42-jarige André du M. vandaag in vrijheid gesteld. De Haagse rechtbank had Du M. vorig jaar veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Het hof spreekt André du M. vrij van zes hem ten laste gelegde moorden op bejaarde Haagse vrouwen. Wel acht het hof bewezen dat hij in 1980 zijn schoonmoeder mede op aandringen van zijn schoonvader door middel van insuline om het leven heeft gebracht. Ook heeft Du M. volgens het hof de opiumwet overtreden ten nadele van een bejaarde bewoonster van de Haagse verzorgingsflat Waalsdorp en heeft hij verscheidene malen diefstal gepleegd bij verschillende bewoners van diezelfde flat. Voor deze feiten is Du M. nu veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf waarvan acht maanden voorwaardelijk. Omdat zijn voorarrest al bijna twee jaar duurt, is de verpleger vanmorgen vrijgelaten.

Ook de 38-jarige verpleger John H., de zwager van André du M., die al eerder door het hof in vrijheid werd gesteld omdat er “strafvordelijk geen ernstige bezwaren” meer waren die zijn gevangenhouding noodzakelijk maakten, werd vanmorgen vrijgesproken van de meeste hem ten laste gelegde feiten. Het hof achtte de moord op de 94-jarige mevrouw A. Fischer, met wie John H. kort voor haar dood was getrouwd, niet bewezen. Dat beide verplegers mevrouw Fischer voedsel en drank hebben onthouden is volgens het hof niet vast komen te staan. Evenmin is bewezen dat zij haar te veel slaappillen in één keer hebben toegediend. De huisarts had de Dormicum-tabletten voorgeschreven, en over de dosering bestaat volgens deskundigen onduidelijkheid. Het hof veroordeelde John H. wegens meermalen gepleegde diefstallen wel tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Dankzij aftrek van voorarrest blijft ook hij vrij.

De echtgenotes van beide verplegers zouden bij de politie hebben verklaard dat in één keer een grote hoeveelheid Dormicum-tabletten was toegediend. Ook André du M. zou dit hebben verklaard. Het hof rekent dit evenwel niet tot de bewijslast, omdat het betwijfelt dat deze verklaringen geheel in vrijheid zijn afgegeven “De politie heeft aanzienlijke pressie uitgedrukt tijdens de verhoren”, aldus het hof.

John H. erfde als enig erfgenaam van A. Fischer 3,6 miljoen gulden. Familieleden van de vrouw willen nu proberen dat bedrag via een civielrechtelijke procedure terug te krijgen.

De echtgenote van André du M. was eerder door de rechtbank tot dienstverlening veroordeeld wegens het plegen van een aantal diefstallen in Waalsdorp. Du M. belde haar na afloop geëmotioneerd op: “Helemaal niets schatje, vrijspraak voor alles.”